MCORP & SỰ KIỆN

Vietnam - Korea ITC Partnership Program 2018

Trải nghiệm công nghệ 3D tại Trường ĐH CNTT - ĐH Thái Nguyên

Nối vòng tay lớn - Đài Loan 2018

2019 Korea Content Partnership