Một vài hình ảnh về các hoạt động của MCORP

Sản xuất nội dung

Đấu thầu

Bắc - Nam hội ngộ

Quay phim "Chuyện Mô và Bi" cho Mobifone

Quay TVC

Ăn ...

Chơi